Vítam vás

na stránkach on line školy pletenia košíkov z pedigu.

Prvá on line škola pletenia košíkov z pedigu na Slovensku!

Na tvorbe kurzov som si dala veľmi záležať. Informácie v nich vychádzajú z mojej desaťročnej praxe, ktorej sa do dnešného dňa venujem. Tak isto aj zo skúseností z kurzov pletenia košíkov pre začiatočníkov, a pokročilých

Na kurzoch najlepšie vidím, čo všetko potrebujete do podrobna a presne ukázať. Podľa toho tvorím aj všetky video kurzy a video návody.

Vďaka tomu podľa videa dokážete upliesť aj také úkony, ktoré vyzerajú zložito a do teraz ste z nich mali strach, alebo rešpekt

Pri kúpe jednotlivých kurzov, alebo video kníh vám odporúčam zadávať rovnaký e-mail, ako pri prvom kurze. Budete sa tak ľahšie pohybovať medzi svojimi video návodmi v členskej sekcii.

Ribisska Katarína Holubová

VIDEO KNIHY

Celá video kniha

Video kniha ZÁKLADNÁ ŠKOLA PEDIGU

Celá video kniha

Video kniha STREDNÁ ŠKOLA PEDIGU

Celá video kniha

Video kniha UZÁVIERKY

POKROČILÉ VIDEO NÁVODY - VYPLETANÉ DNÁ

TROJUHOLNIKOVE DNO pripravujem

JOZEFÍNSKY UZOL pripravujem

ŠTVORLÍSTOK pripravujem

UZÁVIERKY

UZÁVIERKA

GRETCHEN za 1
Uzávierka Gretchen za 1 dolu

UZÁVIERKA

GRETCHEN za 2
Uzávierka Gretchen 3

UZÁVIERKA

GRETCHEN 3

UZÁVIERKA

Ťahaná dnu

UZÁVIERKA

ŤAHANÁ VON
Ťahaná uzávierka tri prúty

UZÁVIERKA

MADEIRA

UZÁVIERKA

Tripárová

UZÁVIERKA

Šípková

UZÁVIERKA

Rámová

UZÁVIERKA

Copíková za 1

UZÁVIERKA

Copíková za 2

UZÁVIERKA

Široký košikársky cop

UZÁVIERKA

Príborník