Krásne múdro

Ak chceš svoje dieťa nasmerovať na správnu cestu,občas po nej kráčaj sám.  Josh Billings

Komentáre