• Pripravte si svoj upletený košík, ktorý má tri osnovné prúty dlhé 30cm a hrubé 3mm
  • Nádobu s vlažnou vodou
  • Kropítko rozprašovač
  • Ostré kliešte na strihanie

ŠIROKÝ KOŠIKÁRSKY COP

Jedna z najkrajších uzávierok na košíkoch. Je dosť náročná, ale podľa môjho video návodu ju zvládnete ľavou zadnou a aj ju pochopíte a upletiete aj bez videa

GRATULUJEM! Zvládli ste to a váš košík má svoju kráľovskú korunu.