Košikárska knižnica

Online klub Kataríny Ribiššky pre ženy,
ktoré chcú vedieť všetko o pletení z pedigu z každej stránky.

Milá košikárka, povedz si teraz tieto vety:

Som pedigová košikárka a som maximálne spokojná so všetkými svojimi košíkmi. Všetko čo kedykoľvek upletiem z pedigu je "TIP - TOP a vždy je to dokonalé. Napĺňam svoje tvorivé poslanie, mám život plný relaxu, radosti a pohody. Som obklopená rovnakou komunitou, v ktorej získavam obrovské množstvo skvelej inšpirácie. Cítim sa výborne, keď tvorím s Ribišškou a všetky moje nové košíky "idú" na odber jak teplé rožky.

Ja viem… tvoja hlava teraz povedala - to je nezmysel, to sa predsa nedá! Oukej, ale čo cítiš pri predstave, že by sa to PREDSA LEN DALO? Nie pre niekoho iného, ale že zo tak môžeš mať aj Ty?