PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený a milý návštevník týchto stránok

Moc ma teší, že ste na mojich stránkach. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania týchto stránok a o ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu a nejasnostiam. Moc si prajem, aby Vám moje stránky prinášali úžitok

Kto som a kde ma môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom stránok je:

Katarína Ameeta Holubová

Fakturačné sídlo firmy: Bratislavská 35, 91702 Trnava, Slovensko

Fyzické sídlo firmy: Trakovice 310, 919 33, Slovensko

IČO: 36 219 479  DIČ: 2021394925

Kontaktovať ma môžete týmito spôsobmi:

Ochrana osobných údajov.

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštěvníkom e-shopu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť E. R. H. Spol s. r. o. IČO 36 219 479, so sídlom Bratislavská 35, 917 02 Trnava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava pod spisovou značkou Vložka číslo:  10153/T, ktorá prevádzkuje e-shop.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to jest určujeme, ako budú osobné údaje

spracovávané a za akým účelom, akú dhú dobu a vyberanie prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov, (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, adresu, meno a priezvisko vyslovene potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atd, dodanie tovaru.

  • vedenie účtovníctva
  • marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 Cookies

Pri prechádzaní našich stránok e-shopu zaznamenáváme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštěvnosti webu-e-shopu a prisposobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vašeho súhlasu. Naše webové stránky-e-shop je možné prechádzať tak isto v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chráníme ich ako keby boli naše vlastné.

Přijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie, alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä používam https protokol a vysoko bezpečné heslá.

Predanie osobných údajov tretím osobám

 K vašim osobním údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, nevyužívame v tomto čase žiadnych služieb a aplikácií spracovateľov. Je možné, že ak se v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčovanie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu.

Celé spracovanie osobných údajov bude  vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás

prostredníctvom e-mailu:info@katarinaholub.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykovek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracováváme a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na omedzenie spracovania môžete využíť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje

zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu.

Omedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmezujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositelnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informace dodáme v strojovo čitatelnej podobe.

Tu potrebujeme najmenej 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo.

V takomto prípade vymažeme kompletné vaše osobné údaje od

Seba zo svojho systému a aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.

Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a

napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré niesu viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokial máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme moc radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohi s tým niečo urobiť a prípadné pochybenie rýchlo napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciou, články či produkty alebo o službách vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe našeho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nieste, posielame vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací link s odkazom na odhlásenie v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovolujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov sú verejne dostupné na internetových stránkach správcu a platia od 2.5.2018.